О Упокоении • ZA SPOKÓJ DUSZ ZMARŁYCHFOR THE DEAD

О Упокоении • ZA SPOKÓJ DUSZ ZMARŁYCHFOR THE DEAD

módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16)

módlcie się jedni za drugich, abyście byli uzdrowieni. Wiele może usilna modlitwa sprawiedliwego (Jk 5,16)

Imiona wpisujemy w dopełniaczu, odpowiadając na pytanie – „kogo?, czego?” (np. Mateusza, Joanny, Zofii). Imiona można wpisywać w języku polskim, cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim lub innym.

Imiona wpisujemy w dopełniaczu, odpowiadając na pytanie – „kogo?, czego?” (np. Mateusza, Joanny, Zofii). Imiona można wpisywać w języku polskim, cerkiewnosłowiańskim, rosyjskim lub innym.

Proszę o modlitwę w dniu:

Proszę o modlitwę w dniu:

Dodatkowe prośby i informacje do duchownych:

Dodatkowe prośby i informacje do duchownych:

Dobrowolną ofiarę za modlitwę można przelać na konto parafii, z dopiskiem e-zapiska.

Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

w Białymstoku

15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1

PKO BP 90 1020 1332 0000 1102 0026 0620

Dobrowolną ofiarę za modlitwę można przelać na konto parafii, z dopiskiem e-zapiska.

Parafia Prawosławna Wszystkich Świętych

w Białymstoku

15-126 Białystok, ul. Wysockiego 1

PKO BP 90 1020 1332 0000 1102 0026 0620

О Упокоении

ZA SPOKÓJ DUSZ ZMARŁYCH

FOR THE DEAD

О Упокоении

ZA SPOKÓJ DUSZ ZMARŁYCH

FOR THE DEAD